دانلود رایگان


شناخت عوامل موثر بر توسعه گردشگری - دانلود رایگاندانلود رایگان گردشگری- توسعه گردشگری- کارآفرینی

دانلود رایگان
شناخت عوامل موثر بر توسعه گردشگریعنوان پایان نامه: شناخت عوامل موثر بر توسعه گردشگری( همراه با پرسشنامه )
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 20
شرح مختصر: یکی از اهداف اصلی توسعه در کشور ها ، کاهش بیکاری، ایجاد و توسعه فرصت های شغلی است. بیکاری و کمبود فرصتهای شغلی که نتیجه عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار و یا بازار کار در روستاها ست، از جمله مشکلات اصلی روستاهای کشور، خصوصا در بین جوانان روستایی است. از سویی دیگر کاهش بخش کشاورزی در نواحی روستایی وهمین طور کاهش شاغلان ان، این واقعیت را نشان می دهد که در اینده افزایش اشتغال بیشتر در نواحی روستایی در گروه توسعه بخش های صنعت وخدمات است.اکثر صاحبنظران، کارآفرینی را بعنوان موتور توسعه اقتصادی می دانند، بنابراین می توان گفت که یکی از استراتزی های اصلی برای رهایی از مشکلات روستایی، متنوع سازی اقتصاد روستاها واستفاده بهینه از منابع روستاهای کشور، توسعه کار افرینی روستایی است. گردشگری یکی از زمینه هایی است که پتانسیل بسیار زیادی برای توسعه کارآفرینی روستایی دارد، زیرا گردشگری امروزه یکی از بزرگترین وسریعترین صنایع درحال رشد است که با رشد سریع آن تنوع، در محصولات ومقصد های گردشگری بوجود می آید ودرنتیجه تقاضا های جدید گردشگران، زمینه برای توسعه کسب وکارها خصوصا کسب وکارهای کوچک ومتوسط وتوسعه کارآفرینی فراهم می شود. بنابراین با توجه به اهمیت گردشگری در توسعه کارافرینی، تحقیق حاضر با هدف بررسی و شناخت عوامل موثر بر توسعه گردشگری جهت کارآفرینی در منطقه مشهد انجام شده است. این تحقیق از نوع کاربردی و روش انجام آن توصيفي-استنباطي است. برای جمع اوری داده ها از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. برای مطالعات میدانی، پرسشنامه ای محقق ساخته به منظور بررسي نقاط قوت، نقاط ضعف، تهديدها و فرصت هاي گردشگري منطقه مشهد اردهال طراحی شده و بین افراد نمونه اجرا و سپس از طریق روش SWOTبا استفاده از نرم افزارهاي آماري به تجزیه وتحلیل اين داده ها پرداختيم
فهرست مطالب
چکیده2
مقدمه. 3
ادبیات پژوهش.... 4
اهداف تحقیق.. 10
روش تحقیق.. 10
یافته ها10
راهبرد تهاجمی S-O.. 12
راهبرد تنوع بخشی S-T. 13
راهبرد بازنگری W-O.. 13
راهبرد تدافعی W-T. 14
بحث و نتیجه گیری.. 14
پیشنهادها15
منابع.. 16
پرسشنامه. 17


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
گردشگری


توسعه گردشگری


کارآفرینی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﻗﺘﺼﺎد در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻧﻘﺶ

١. ﻧﻘﺶ ﺻﻨﻌﺖ. ﮔﺮدﺷﮕﺮي. در ﺗﻮﺳﻌﻪ. اﻗﺘﺼﺎد. ﻣﻨﻄﻘﻪ اي. ؛. ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻣﻜﺎﻧﺎت و. ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎ در اﻳﺮان وﺟﻬﺎن ....
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺸﻤﺎري در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ،ﻟﻴﻜﻦ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ. :از.

ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻘﺎط داراي ﺟﺎذﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﻣﻨﻄ

ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻘﺎط داراي ﺟﺎذﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن ... ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﮑﺎن ....
1394. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﮐﺰ. ﮔﺮدﺷﮕﺮي. اﻣﻨﯿﺖ روﺣﯽ و رواﻧﯽ. ﮔﺮدﺷﮕﺮان.

مهسا رئوفی، میترا ئوفی: تحلیل عوامل موثر بر توسعه صنعت ...

15 ژانويه 2015 ... تحلیل عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگری پزشکی با استفاده از مدل ... این
پژوهش با شناخت عوامل موثر در توسعه این امر با استفاده از مدل swot به ...

عوامل موثر بر رونق گردشگری داخلی - دنیای اقتصاد

23 سپتامبر 2013 ... البته عوامل دیگری نیز در این امر موثر هستند ولی چهار عنصر فوق مهم ترين ... از
فرآیند ارتباطات جهانی، نقش اساسی در ایجاد شناخت و توسعه میان ملت‌ها ...

پایان نامه : بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری در ایران

ازجمله عواملي كه مي تواند صنعت گردشگري كشور را توسعه و بهبود بخشد، بكارگيري
ابزارها و پارامترهاي موثر بازاريابي است . لذا اين مقاله نقش بازاريابي را در توسعه ...

برترین فایل مقاله بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی ...

30 ژانويه 2017 ... شما به صفحه اختصاصی مقاله بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان
با تأکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی وارد شده اید.برای مشاهده ...

بررسی تأثیر عوامل کالبدی شهری بر توسعة گردشگری مذهبی )مطالعه

گردشــگری برخوردار است؛ از این رو این مطالعه در نظر دارد به بررســی عوامل کالبدی )
عینی- ذهنی( موثر بر. توسعه گردشگری مذهبی در شهر ایرانی - اسالمی شیراز بپردازد.

دانلود فایل ( پایان نامه بررسی ظرفیت ها و عوامل موثر در توسعه ...

6 فوریه 2017 ... محقق گرامی،شما با جستجوی پایان نامه بررسی ظرفیت ها و عوامل موثر در توسعه
گردشگری ورزشی وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(پایان نامه ...

بررسی عوامل موثر بر توسعه صنایع دستی شهرستان ساری

بررسی عوامل موثر بر توسعه صنایع دستی شهرستان ساری. کاوه کاردگر. بررسی ... 4
- نقش صنایع دستی در توسعه گردشگري و مبادلات فرهنگی،. 5- نقش صنایع دستی ...

شناخت و بررسی عوامل موثر بر توسعه منطقه استان گیلان با رویکرد ...

موضوع مورد پژوهش حاضر، شناخت و بررسی عوامل موثر بر توسعه منطقه‌ای استان گیلان
... اینکه یکی از مستعدترین استان‌های کشور در زمینه کشاورزی و گردشگری است و ...

ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﻗﺘﺼﺎد در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻧﻘﺶ

١. ﻧﻘﺶ ﺻﻨﻌﺖ. ﮔﺮدﺷﮕﺮي. در ﺗﻮﺳﻌﻪ. اﻗﺘﺼﺎد. ﻣﻨﻄﻘﻪ اي. ؛. ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻣﻜﺎﻧﺎت و. ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎ در اﻳﺮان وﺟﻬﺎن ....
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺸﻤﺎري در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ،ﻟﻴﻜﻦ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ. :از.

انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال پاورپوینت و ...

http://payanname93.ir. 2001. بررسی عوامل موثر بر اجرای سیاستهای گردشگری:
ابزاری در جهت توسعه صنعت گردشگری درایران Fulltext 2002. بررسی عوامل موثر بر
...

مهسا رئوفی، میترا ئوفی: تحلیل عوامل موثر بر توسعه صنعت ...

15 ژانويه 2015 ... تحلیل عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگری پزشکی با استفاده از مدل ... این
پژوهش با شناخت عوامل موثر در توسعه این امر با استفاده از مدل swot به ...

SID.ir | تحليل عوامل موثر بر گسترش گردشگري در ناحيه ساحلي چابهار ...

گردشگري صنعتي است كه توسعه آن نيازمند شناخت و آگاهي كافي از مسايل و عوامل
موثر اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در هر منطقه است. شهرستان چابهار در منتهي اليه
جنوب ...

گردشگری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

گردشگری، سیاحت یا توریسم و نیز جهانگردی به طور کلی به عنوان مسافرت تفریحی
..... معرفی سیستم قانونمند خطوط هواپیمایی پس از جنگ نیز از عوامل مؤثر در توسعه ...

بر توسعه گردشگری در مناطق روستایی مؤثر شناسایی و تحلیل عوامل

توسعة مطلوب. صنعت گردشگری. نیازمند آگاهی و شناخت کافی از مسائل و عوامل مؤثر ا.
قتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در. همین راستا، پژوهش حاضر تالشی در جهت سنجش ...

ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﻗﺘﺼﺎد در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻧﻘﺶ

١. ﻧﻘﺶ ﺻﻨﻌﺖ. ﮔﺮدﺷﮕﺮي. در ﺗﻮﺳﻌﻪ. اﻗﺘﺼﺎد. ﻣﻨﻄﻘﻪ اي. ؛. ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻣﻜﺎﻧﺎت و. ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎ در اﻳﺮان وﺟﻬﺎن ....
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺸﻤﺎري در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ،ﻟﻴﻜﻦ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ. :از.

کاملترین فایل پایان نامه بررسی شناخت علل و عوامل موثر افت سطح ...

3 فوریه 2017 ... دانلود فایل کامل پایان نامه بررسی ظرفیت ها و عوامل موثر در توسعه گردشگری ورزشی
دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدیدمحقق گرامی،شما با جستجوی ...

روش فرایند تحلیل شبکه ای - دانلود با لینک مستقیم

18 فوریه 2017 ... گردشگری صنعتی است که توسعه آن نیازمند شناخت و آگاهی کافی از مسائل و عوامل
مؤثر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر منطقه است. منطقه آزاد تجاری- ...

SID.ir | شناخت عوامل موثر بر افزايش مدت ماندگاري گردشگران در ...

اين مقاله بر آن است که توسعه گردشگري و عوامل موثر در افزايش مدت ماندگاري
گردشگران را در اين شهرستان مورد شناسايي و بررسي قرار دهد. در تحقيقات پيشين
آداب و ...

عوامل موثر بر توسعه گردشگری روستایی - پژوهشگاه علوم و فناوری ...

عوامل موثر بر توسعه گردشگری روستایی (مطالعه موردی روستاهای نمونه گردشگری ...
فرضیات این تحقیق از طریق پرسشنامه و تحقیقات میدانی مورد سنجش و بررسی قرار
...

SID.ir | شناخت عوامل موثر بر افزايش مدت ماندگاري گردشگران در ...

اين مقاله بر آن است که توسعه گردشگري و عوامل موثر در افزايش مدت ماندگاري
گردشگران را در اين شهرستان مورد شناسايي و بررسي قرار دهد. در تحقيقات پيشين
آداب و ...

SID.ir | تحليل عوامل موثر بر گسترش گردشگري در ناحيه ساحلي چابهار ...

گردشگري صنعتي است كه توسعه آن نيازمند شناخت و آگاهي كافي از مسايل و عوامل
موثر اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در هر منطقه است. شهرستان چابهار در منتهي اليه
جنوب ...

ارزیابی عوامل موثر در توسعه صنعت گردشگری منطقه آزاد چابهار با بهره ...

گردشگري صنعتي است که توسعه آن نیازمند شناخت و آگاهي کافي از مسائل و عوامل ...
انجام این پژوهش، ارزیابی و اولویت بندی عوامل موثر در توسعه گردشگری منطقه آزاد ...

شناخت و بررسی عوامل موثر بر توسعه منطقه استان گیلان با رویکرد ...

موضوع مورد پژوهش حاضر، شناخت و بررسی عوامل موثر بر توسعه منطقه‌ای استان گیلان
... اینکه یکی از مستعدترین استان‌های کشور در زمینه کشاورزی و گردشگری است و ...

بررسی عوامل توسعه گردشگری در شهر تهران ... - شهرداری منطقه 10

همچنین توجه به زیرساخت های شهری، توجه به فضاهای تفریحی، خدماتی، تجاری و توجه
به محیط زیست شهری از مهم ترین آثار گردشگری در شهر و عوامل موثر در توسعه شهر و ...

پایان نامه : بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری در ایران

ازجمله عواملي كه مي تواند صنعت گردشگري كشور را توسعه و بهبود بخشد، بكارگيري
ابزارها و پارامترهاي موثر بازاريابي است . لذا اين مقاله نقش بازاريابي را در توسعه ...

پایان نامه بررسی عوامل و راهکارهای توسعه گردشگری روستایی در بخش ...

22 ژانويه 2017 ... پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل و راهکارهای توسعه گردشگری ... پایان نامه
بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر در روند توسعه اقتصادی در ...

گردشگری سلامت و عوامل مؤثر بر توسعه آن / گردشگری پزشکی ...

29 ا کتبر 2016 ... ارزیابی عوامل موثر بر توسعه گردشگری سلامت. شرکت گردشگری سلامت ... بررسی
موانع توسعه صنعت گردشگری در جمهوری اسلامی ایران. ۱۳۹۵-۰۹-۱۸.

معرفی قطب برنامه ریزی و توسعه گردشگری

بررسی عوامل موثر در شناخت علمی و پژوهشی، نواحی و مناطق جاذب جهت توسعه
گردشگری در پهنه سرزمین ملی و منطقه ای به منظور فراهم آوردن بسترها و مبانی علمی
برنامه ...

ي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ اي ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪ

ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ. ي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ در اﻳﺮان، روﻳﻜﺮدﻫﺎ و. ﻣﺪل. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﻣﻄﺮح
. و ﺑﺮرﺳﻲ. ﺷﺪ. ه اﺳﺖ . روش ﺑﻪ. ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف. ﻛﺎرﺑﺮدي، از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع داده.

مقاله بررسی و شناخت عوامل موثر بر توسعه ی گردشگری روستایی

مقاله بررسی و شناخت عوامل موثر بر توسعه ی گردشگری روستایی, در اولین همایش ملی
گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین (First National Conference on Tourism ...

بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر توسعه گردشگری در ایران با ...

جعفر هزار جریبی,ملک محمد نجفی ; مجله: جغرافیا و برنامه ریزی محیطی ; پاییز 1391 -
شماره 47 ;

نقش گردشگری در توسعه پایدار روستایی - صفحه اصلی شرکت مشاوره ...

اساسا تنوع در زمینه های طبیعی و انسانی از عوامل موثر در توسعه ی گردشگری در هر
منطقه ... بدون شک دست یابسی به چنین هدفی مستلزم شناخت فرآیند گردشگری، طبقه
...

ﺛﺮ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺆ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋ

ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻓﻲ از. ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ اﻗﺘﺼﺎدي. ،.
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. و. ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ . ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻴﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ اﻳﺮان و در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻜﺮ و
.

لیست نهایی مقالات پذیرفته شده - همایش بین‌المللی توسعه گردشگری ...

11- شناسایی عوامل مؤثر کارآفرینی گردشگری بر امنیت اجتماعی )مطالعه موردی: ... 13
- بررسی نقش گردشگری خانه‌های دوم در توسعه روستایی؛ مطالعه موردی دهستان ...

دانلود فایل ( پایان نامه بررسی ظرفیت ها و عوامل موثر در توسعه ...

6 فوریه 2017 ... محقق گرامی،شما با جستجوی پایان نامه بررسی ظرفیت ها و عوامل موثر در توسعه
گردشگری ورزشی وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(پایان نامه ...

عوامل موثر در توسعه گردشگران در شهرها مطالعه موردی شهر آمل - به روز فایل

2 فوریه 2017 ... گردشگری صنعتي است كه توسعه آن نيازمند شناخت و آگاهي كافي از مسائل و عوامل
مؤثر اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي در هر منطقه است. شهر آمل در جلگهی ...

شناسایی مهم‌ترین عوامل موثر بر جذب گردشگران سلامت در ایران (استان ...

4- اولویت بندی عوامل مؤثر بر جذب گردشگران سلامت در استان کرمانشاه ... جواد،
بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی کشور با تأکید بر جاذبه های طبیعی
...

بررسی عوامل توسعه گردشگری در شهر تهران ... - شهرداری منطقه 10

همچنین توجه به زیرساخت های شهری، توجه به فضاهای تفریحی، خدماتی، تجاری و توجه
به محیط زیست شهری از مهم ترین آثار گردشگری در شهر و عوامل موثر در توسعه شهر و ...

لیست نهایی مقالات پذیرفته شده - همایش بین‌المللی توسعه گردشگری ...

11- شناسایی عوامل مؤثر کارآفرینی گردشگری بر امنیت اجتماعی )مطالعه موردی: ... 13
- بررسی نقش گردشگری خانه‌های دوم در توسعه روستایی؛ مطالعه موردی دهستان ...

پایان نامه بررسی ظرفیت ها و عوامل موثر در توسعه گردشگری ورزشی ...

عوامل مختلفی در هر منطقه وجود دارد که بر توسعه گردشگری آن منطقه موثر است هدف این
تحقیق بررسی ظرفیت ها و عوامل موثر در توسعه گردشگری ورزشی استان اردبیل می ...

نشريه برنامه ريزي و توسعه گردشگري ، شماره 5 - Magiran

21 نوامبر 2013 ... شناخت نقاط قوت و ضعف توسعه ي گردشگري روستايي، مطالعه ي موردي اكوموزه ي ...
ارزيابي عوامل موثر بر ضعف و نارسايي قوانين حقوقي گردشگري در ...

شناخت عوامل موثر بر توسعه گردشگری : همکاری در فروش فایل های فورکیا

شناخت عوامل موثر بر توسعه گردشگری. عنوان پایان نامه: شناخت عوامل موثر بر توسعه
گردشگری( همراه با پرسشنامه ) فرمت فایل: word تعداد صفحات: ۲۰ شرح مختصر: ...

بررسی راهکارهای توسعه‌ی گردشگری در استان آذربایجان غربی

در مطالعهی حاضر برای بررسی متغیرهای موثر بر گردشگری مدلی برآورد شدهاست که ...
تقاضای گردشگری را تابع عوامل متعددی دانسته است ، برخی به چگونگی توسعه ...

شناخت عوامل موثر بر توسعه گردشگری : همکاری در فروش فایل های فورکیا

شناخت عوامل موثر بر توسعه گردشگری. عنوان پایان نامه: شناخت عوامل موثر بر توسعه
گردشگری( همراه با پرسشنامه ) فرمت فایل: word تعداد صفحات: ۲۰ شرح مختصر: ...

بررسی عوامل موثر بر توسعه صنایع دستی شهرستان ساری

بررسی عوامل موثر بر توسعه صنایع دستی شهرستان ساری. کاوه کاردگر. بررسی ... 4
- نقش صنایع دستی در توسعه گردشگري و مبادلات فرهنگی،. 5- نقش صنایع دستی ...

عوامل موثر بر توسعه گردشگری روستایی - پژوهشگاه علوم و فناوری ...

عوامل موثر بر توسعه گردشگری روستایی (مطالعه موردی روستاهای نمونه گردشگری ...
فرضیات این تحقیق از طریق پرسشنامه و تحقیقات میدانی مورد سنجش و بررسی قرار
...

بررسی عوامل توسعه گردشگری در شهر تهران ... - شهرداری منطقه 10

همچنین توجه به زیرساخت های شهری، توجه به فضاهای تفریحی، خدماتی، تجاری و توجه
به محیط زیست شهری از مهم ترین آثار گردشگری در شهر و عوامل موثر در توسعه شهر و ...

Download - راهنما

اث‍رات‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ ب‍ر م‍ع‍ی‍ش‍ت‌ پ‍ای‍دار روس‍ت‍ا ( م‍وردم‍طال‍ع‍ه‌: روس‍ت‍ای‌ ب‍رغ‍ان‌ اس‍ت‍ان‌
..... ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ ورزش‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍دب‍ر ...

شناخت عوامل موثر بر توسعه گردشگری - داک لینک

عنوان پایان نامه: شناخت عوامل موثر بر توسعه گردشگری( همراه با پرسشنامه ) فرمت
فایل: word تعداد صفحات: ۲۰ شرح مختصر: یکی از اهداف اصلی توسعه در کشور ها ...

اولویت بندی عوامل موثر بر جذب گردشگر پزشکی با استفاده از ...

تحقیق حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب گردشگر پزشکی انجام
... گردشگری پزشکی، بازاری در حال توسعه است که میتواند موجب ایجاد درآمدی بیش از
.... گردشگر، مطالعات زیادی صورت گرفته، اما وفاداری به مقصد، به طورکامل بررسی ...

شناخت عوامل موثر بر توسعه گردشگری - پروژه ها - دانلود کتاب

عنوان پایان نامه: شناخت عوامل موثر بر توسعه گردشگری( همراه با پرسشنامه ) فرمت ...
شرح مختصر: یکی از اهداف اصلی توسعه در کشور ها ، کاهش بیکاری، ایجاد و توسعه ...

اولویت بندی عوامل موثر بر جذب گردشگر پزشکی با استفاده از ...

تحقیق حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب گردشگر پزشکی انجام
... گردشگری پزشکی، بازاری در حال توسعه است که میتواند موجب ایجاد درآمدی بیش از
.... گردشگر، مطالعات زیادی صورت گرفته، اما وفاداری به مقصد، به طورکامل بررسی ...

دانلود بررسي عوامل تأثير گذار در توسعه گردشگري - رزبلاگ

17 فوریه 2017 ... بهره کافی را از بررسی عوامل تأثیر گذار در توسعه گردشگری ... 2 . دانلود فایل (
پایان نامه بررسی ظرفیت ها و عوامل موثر در توسعه ... 6 فوریه 2017 .

پژوهشکده گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ...

سلمان فتحی ، سیمین امیری و سید علی حسینی. اقتصاد گردشگری و توسعه پایدار(
مرودشت ). 8. مهدی عبدالله زاده. شناخت اولویت عوامل موثر بر توسعه پایدار با رویکرد ...

دانلود فایل » آرشیو شناخت عوامل موثر بر توسعه گردشگری - دانلود فایل

عنوان پایان نامه: شناخت عوامل موثر بر توسعه گردشگری( همراه با پرسشنامه ) فرمت
فایل: word تعداد صفحات: ۲۰ شرح مختصر: یکی از اهداف اصلی توسعه در کشور ها ...

بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر توسعه گردشگری در ایران با ...

جعفر هزار جریبی,ملک محمد نجفی ; مجله: جغرافیا و برنامه ریزی محیطی ; پاییز 1391 -
شماره 47 ;

پرسشنامه توسعه صنعت گردشگری - بانک مقالات فارسی

می باشد پرسشنامه راهکارهای توسعه گردشگری ورزشی هدف: ارزیابی عوامل موثر بر
توسعه ... پرسشنامه توسعه صنعت گردشگری - مقاله بررسی نقش بازاریابی در
توسعه ...

ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﻗﺘﺼﺎد در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻧﻘﺶ

١. ﻧﻘﺶ ﺻﻨﻌﺖ. ﮔﺮدﺷﮕﺮي. در ﺗﻮﺳﻌﻪ. اﻗﺘﺼﺎد. ﻣﻨﻄﻘﻪ اي. ؛. ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻣﻜﺎﻧﺎت و. ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎ در اﻳﺮان وﺟﻬﺎن ....
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺸﻤﺎري در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ،ﻟﻴﻜﻦ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ. :از.

گردشگری سلامت و عوامل مؤثر بر توسعه آن / گردشگری پزشکی ...

29 ا کتبر 2016 ... ارزیابی عوامل موثر بر توسعه گردشگری سلامت. شرکت گردشگری سلامت ... بررسی
موانع توسعه صنعت گردشگری در جمهوری اسلامی ایران. ۱۳۹۵-۰۹-۱۸.

پرسش نامه عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی - 2017-02-22

14 نوامبر 2016 ... داﻧﻠﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ورزﺷﯽ، ... دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی: ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ «
ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ورزﺷﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺟﺎذﺑﻪ.

ارزيابي عوامل موثر در توسعه صنعت گردشگري منطقه آزاد چابهار با بهره ...

خلاصه مقاله : گردشگري صنعتي است كه توسعه آن نيازمند شناخت و آگاهي كافي از
مسائل و عوامل مؤثر اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در هر منطقه است. منطقه آزاد تجاري- ...

شناخت عوامل موثر بر افزایش مدت ماندگاری گردشگران در شهرستان ...

31 ا کتبر 2015 ... این مقاله بر آن است که توسعه گردشگری و عوامل موثر در افزایش مدت ماندگاری
گردشگران را در این شهرستان مورد شناسایی و بررسی قرار دهد.

پرسش نامه عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی - 2017-02-22

14 نوامبر 2016 ... داﻧﻠﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ورزﺷﯽ، ... دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی: ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ «
ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ورزﺷﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺟﺎذﺑﻪ.

بررسی عوامل تأثیر گذار در توسعه گردشگری ... - سایت جامع مدیریت

در این مقاله، موضوع صنعت توریسم با تأکید بر رشد و توسعه آن با ارائه یک چارچوب
نظری است. پس از تجزیه وتحلیل با درجه اطمینان 95% عوامل مؤثر بر رشد صنعت ...

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﻣﻨﻄﻘﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻛﻼردﺷﺖ

ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت، ﺿﻌﻒ،. ﻓﺮﺻﺖ. ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ در. ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ. ﭼﻪ ﻣﻮاردي ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ . اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ.
ﻫﺪف ﻛﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺣﺎﺿﺮ. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷ. ﮕﺮي در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻛﻼردﺷﺖ. ﻣﻲ.

بر توسعه گردشگری در مناطق روستایی مؤثر شناسایی و تحلیل عوامل

توسعة مطلوب. صنعت گردشگری. نیازمند آگاهی و شناخت کافی از مسائل و عوامل مؤثر ا.
قتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در. همین راستا، پژوهش حاضر تالشی در جهت سنجش ...

مقاله بررسی و شناخت عوامل موثر بر توسعه ی گردشگری روستایی

مقاله بررسی و شناخت عوامل موثر بر توسعه ی گردشگری روستایی, در اولین همایش ملی
گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین (First National Conference on Tourism ...

انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال پاورپوینت و ...

http://payanname93.ir. 2001. بررسی عوامل موثر بر اجرای سیاستهای گردشگری:
ابزاری در جهت توسعه صنعت گردشگری درایران Fulltext 2002. بررسی عوامل موثر بر
...

هنر افسون كننده ي ژاپني نين جوتسو

سازوکارهای دفاع در گیاهان

مقاله آشنایی با ماشين كاري به روش تخليه الكتريكي

پک آماده ساخت استیکر 44 عددی دونفره 3

روش تحقیق در مدیریت اسلامی

نسبیت عام

کارآفرینی گالري هنر شرق

خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی رابینز

بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني

بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات