دانلود رایگان


ابطال رای داروی - دانلود رایگاندانلود رایگان ابطال رای داروی

دانلود رایگان
ابطال رای داروی

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده 1
مقدمه 2
الف) بیان مسئله 2
ب) سوالات تحقیق 3
ج) فرضیه ها 3
د) اهداف تحقیق 3
هـ) پیشنه تحقیق 3
و) روش تحقیق 4
ز)سازماندهی تحقیق 4
فصل اول: کلیات5
مبحث اول: مفهوم تاریخچه و مزایا و معایب داوری6
گفتار اول: مفهوم داوری6
بند اول: مفهوم لغوی داوری6
بند دوم: مفهوم حقوقی داوری6
بند سوم: مفهوم فقهی داوری8
گفتار دوم: تاریخچه داوری8
بند اول: انگیزه های داوری در تاریخ حقوق اسلام10
بند دوم: انگیز ه های ظهور داوری در عصر حاضر11
گفتار سوم: مزایا و معایب و علل رجوع به داوری 12
بند اول: محاسن و معایب داوری12
بند دوم: مزایای داوری در مقایسه با دادگاه های دادگستری13
بند سوم: علل رجوع به داوری14
مبحث دوم: اقسام و چگونگی تعیین داور16
گفتار اول: اقسام داوری16
بند اول: داوری اختیاری16
بند دوم: داوری اجباری17
گفتار دوم: چگونگی تعیین داور18
بند اول: تعیین داور توسط اصحاب دعوا18
بند دوم: تعیین داور توسط شخص ثالث19
بند سوم: تعیین داور توسط دادگاه 20
مبحث سوم: مفهوم، محتوا و اوصاف وآثار رأی داوری21
گفتار اول: مقهوم رأی داوری، محتوا و اوصاف آن21
بند اول: تعریف رأی داوری21
بند دوم: محتوای رأی داوری22
بند سوم: اوصاف رأی داوری23
الف) اوصاف درونی رأی داور23
1- توصیف رأی داور23
2- قصد انشاء در صدور رأی25
3- موجه و مدلل بودن رأی داور27
ب) اوصاف بیرونی رأی داور29
1- داخلی خارجی بودن رأی29
2- اعلامی و اجرایی بودن رأی داور30
3- سند عادی یا رسمی بودن رأی31
گفتار دوم: آثار رأی داوری33
بند اول: اثر نسبی و اعتراض ثالث33
بند دوم : بررسی توان اثباتی و توان اجرایی رأی داوری35
بند سوم: رأی داور و دارای اعتبار امر مختومه36
بند چهارم: قابلیت شکایت (اعتراض)37
بند پنجم: فراغ داور38
فصل دوم: ابطال رأی داوری وجهات آن40
مبحث اول: مفاهیم و جهات ابطال رأی داوری41
گفتار اول: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری41
بند اول: رأی قابل ابطال و رأی باطل41
بند دوم: نقش داوران در دعوای ابطال43
بند سوم: تعیین محدوده جهات ابطال رأی داور45
گفتار دوم: ماهیت دعوای ابطال49
مبحث دوم: جهات و موارد ابطال رأی داوری52
گفتار اول: رأی داور مخالف قوانین موجد حق باشد.52
بند اول: مفهوم قانون و انواع آن52
بند دوم: قوانین تفسیری و قوانین آمره 54
بند سوم: قانون موجد حق و قوانین شکلی55
گفتار دوم: صدور رای خارج از موضوع داوری.57
بند اول: شرایط موضوع داوری58
بند دوم: مصادیق موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری59
گفتار سوم: اصدار رأی خارج از حدود اختیارات داوری62
گفتار چهارم: صدور رأی داور پس از انقضای مدت داوری 64
گفتار پنجم: مخالفت رأی داور با موارد ثبت شده در دفتراملاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی 66
بند اول: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با مندرجات دفتراملاک66
بند دوم: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با سند رسمی تنظیم شده بین طرفین دعوا67
بند سوم: بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مقررات مربوط به اموال غیر منقول68
گفتار ششم: عدم جواز داور یا داوران در صدور رأی.69
بند اول: شرایط اشخاصی که به عنوان داور انتخاب می شوند69
بند دوم: عدم اهلیت مطلق برای داوران69
بند سوم: عدم اهلیت نسبی برای داوران70
گفتار هفتم: عدم اعتبار قرارداد رجوع به داوری72
مبحث سوم: قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن73
گفتار اول: مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی 73
بند اول: مهلت طرح دعوای ابطال73
بند دوم: مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به دعوای ابطال78
بند سوم: ذینفع و خوانده دعوای ابطال82
بند چهارم: مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال84
گفتار دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال 85
بند اول: لزوم تقدیم دادخواست85
بند دوم: لزوم تشکیل جلسه دادرسی88
بند سوم: لزوم اخذ تامین در دعوای ابطال 91
گفتار سوم: آثار ابطال رأی داوری 92
بند اول: اثر رأی باطل شده92
بند دوم: تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی داوری93
بند سوم: درخواست توقف اجرای رأی داوری95
گفتار چهارم: رسیدگی به ماهیت دعوا پس از ابطال رأی داوری96
گفتار پنجم: ابطال بخشی از رأی داور و سرایت آن به بخش های دیگر100
گفتار ششم: تأثیر دعوای ابطال در اجرای رأی داوری102
نتیجه گیری و پیشنهادات 105
منابع و مأخذ107چكيده:
نهاد داوری از قديم الايام مورد توجه مردم بوده و با توجه به مزيت هاي آن بردادرسی هاي قضايي، در بعد داخلي از اهميت ويژه در كشور ما برخودار است. هدف اين نهاد، رأي داوري است و با صدور رأی داوری اين نهاد به هدف غايي و نهايي خود مي رسد. البته براي اين رأي نيز اوصاف و شرايطي از جمله موجه و مدلل بودن، قصد انشاء وغيره در نظر گرفته شده است كه با وجود تمام اين اوصاف و ويژگي ها رأي داوري مورد قبول قرار مي گيرد و در صورت مخالفت رأي داور با قوانين موجد حق و يا اينكه صدور رأيي توسط داور خارج از موضوع داوري و حدود اختیارات خود و يا پس از انقضاي مدت داوري باشد رأي داور ابطال خواهد شد. طرح دعواي ابطال رأي داور نيز واجد شرايطي است كه از جمله مهلت طرح دعواست كه اين مهلت در قانون آيين دادرسي مدني پيش بيني شده و براي طرح دعواي ابطال نيز بايد به دادگاهي كه دعوا را ارجاع به داوري كرده يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد مراجعه كرد. دعواي ابطال رأي داوري همانند هر دعواي ديگري براي خود ذينفع وخوانده دارد. ذينفع در دعواي ابطال نوعاً محكوم عليه رأي داوري و خوانده نيز تمام افرادي هستند كه در جريان صدور رأي حضور داشته اند و رسيدگي به اين دعوا نيز مستلزم رعايت تشريفات مقرر در قانون آيين دادرسي مدني و در مواردي قانون داوري تجاري بين المللی است.
در اين مختصر سعي بر آن شده است تا در حد امكان با بهره گيري از قوانين و كتب حقوقي و ساير منابع مرتبط، به تجزيه وتحليل موضوع پرداخته و با انعكاس اهميت موضوع داوري و نقش مهم آن در حل و فصل سريع اختلافات به بررسي وتبيين مفهوم بطلان و تأثير آن بر آراي داوري ونیز به تبيين جايگاه واقعي اين نهاد درجلوگيري از اطاله دادرسي و كاهش پرونده هاي قضايي و نهايتاً احقاق حق زيان ديده بپردازد.
واژگان كليدي: داور، رأي داوري، بطلان، دعواي ابطال،


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
ابطال رای داروی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله جرایم سیاسی ومطبوعاتی

بررسي نقش عمل در رستگاري انسان از ديدگاه امام

اخلاص

v 22 osprey xplane 11

DJ Catalog 2 3.5.2

پاورپوینت گزیده ای از آثار ریچارد راجرز و رنزو

پاورپوینت تحلیل تئاتر شهر تهران

نمونه موضوعاتی پایان نامه دانشجویان کارشناسی

تحقیق درباره پيش به سوي 2انرژي هاي نو

پاورپوینت گزیده ای از آثار ریچارد راجرز و رنزو